Αναμφισβήτητα μετά από πέντε χρόνια μνημονίων η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού έχει υποστεί μεγάλη ζημιά.